Właściwość miejscowa

Komornik w Goleniowie jest właściwy dla miejscowości położonych w Powiecie Goleniowskim, w którego skład wchodzą: Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, Gmina Maszewo, Gmina Osina, Gmina Stepnica i Gmina Przybiernów.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.