Właściwość miejscowa

Komornik w Goleniowie jest właściwy dla miejscowości położonych w Powiecie Goleniowskim, w którego skład wchodzą: Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, Gmina Maszewo, Gmina Osina, Gmina Stepnica i Gmina Przybiernów.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z póź. zm.).